Skenovanie
Skenovanie                
  ČB sken z podávača Far. sken z podávača ČB / F sken zo skla Veľkoformátové skenovanie
1 - 9 ks 0.10 € 0.10 € 0.33 € ČB   Farebné
10 - 49 ks 0.06 € 0.06 € 0.15 € 0.08 €   0,15*
50 - 99 ks 0.05 € 0.05 € 0.10 €
nad 100 ks 0.03 € 0.03 €
nad 1000 ks 0.02 € 0.02 €
*pri velkých množstvách cena dohodou